TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MỤC SỐ RA KẾT QUẢ
06/02/2023 Bạch thủ lô Không định kì
Công khai miễn phí
Song thủ lô Không định kì
Công khai miễn phí
xiên 2 Không định kì
Công khai miễn phí
xiên 3 Không định kì
Công khai miễn phí
Dàn đề 10 số Không định kì
Công khai miễn phí
Dàn đề 36 số Không định kì
Công khai miễn phí

05/02/2023

Bạch thủ lô 12 Trúng
Song thủ lô 09-90 Trúng 09-90
xiên 2 12-09/12-90/58-85 trượt
xiên 3 12-09-90 Trúng
Dàn đề 10 số 54-45-49-94-74-47-59-95-48-84 trượt 94
Dàn đề 36 số 54,45,40,04,48,84,49,94,95,59,77,60,06,51,15,42,24,97,79,88,80,08,71,17,62,26,74,47,93,39,36,63,75,35,44,99 trượ 94

04/02/2023

Bạch thủ lô 34 Trúng 34
Song thủ lô 47-74 Trúng 47-74
xiên 2 34-47/34-74/28-82 trượt 34-47/34-74
xiên 3 34-47-00 Trúng 34-47-00
Dàn đề 10 số 11-93-39-84-48-75-35-44-99-55 trượt 48
Dàn đề 36 số 57,66,40,04,31,13,22,95,77,60,06,51,15,42,24,33,97,79,88,80,08,71,17,62,26,53,11,93,39,84,48,75,35,44,99,55 trượ 48

03/02/2023

Bạch thủ lô 88 Trúng 88
Song thủ lô 11-22 Trúng 11-22
xiên 2 88-11/88-22/36-63 trượt 88-11/88-22
xiên 3 88-11-22 Trúng 88-11-22
Dàn đề 10 số 88-11-22-63-36-55-17-71-39-93 trượt
Dàn đề 36 số 11,93,39,84,48,75,57,66,40,04,31,13,36,63,22,95,59,86,68,77,60,06,51,15,42,24,33,97,79,88,80,08,71,17,62,26 trượ 66

02/02/2023

Bạch thủ lô 27 Trúng 27
Song thủ lô 19-91 Trúng 19x3
xiên 2 27-19/27-91/23-32 trượt 27-19
xiên 3 27-19-91 Trúng
Dàn đề 10 số 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69 trượt
Dàn đề 36 số 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,30,31,32,34,35,36,37,38,39,60,61,62,63,64,65,67,68,69 trượ

01/02/2023

Bạch thủ lô 00 Trúng
Song thủ lô 48-84 Trúng 48-84
xiên 2 00-48/00-84/48-84 trượt 48-84
xiên 3 00-48-84 Trúng
Dàn đề 10 số 35-53-29-92-08-80-17-71-16-61 trượt
Dàn đề 36 số 35,53,29,92,08,80,75,57,36,63,40,04,31,13,22,95,59,16,61,77,60,06,51,15,42,24,33,97,79,88,38,83,71,17,62,26 trượ 38

31/01/2023

Bạch thủ lô 40 Trúng 40
Song thủ lô 36-63 Trúng 36
xiên 2 40-36/40-63/68-86 trượt 40-36
xiên 3 40-36-68 Trúng
Dàn đề 10 số 09-90-93-39-36-63-79-97-68-86 trượt
Dàn đề 36 số 09,90,93,39,84,48,75,57,36,63,40,04,31,13,22,95,59,86,68,77,60,06,51,15,42,24,33,97,79,88,80,08,71,17,62,26 trượ

30/01/2023

Bạch thủ lô 58 Trúng 58
Song thủ lô 36-63 Trúng
xiên 2 58-36/58-63/79-89 trượt 79-89
xiên 3 58-63-79 Trúng
Dàn đề 10 số 20-02-11-93-39-84-48-75-57-66 trượt
Dàn đề 36 số 20,02,11,93,39,84,48,75,57,66,40,04,31,13,22,95,59,86,68,77,60,06,51,15,42,24,33,97,79,88,80,08,71,17,62,26 trượ 79

29/01/2023

Bạch thủ lô 63 Trúng
Song thủ lô 42-24 Trúng 42
xiên 2 63-24/63-42/38-83 trượt
xiên 3 63-24-09 Trúng
Dàn đề 10 số 00-91-19-82-28-73-37-64-46-55 trượt
Dàn đề 36 số 00,91,19,82,28,73,37,64,46,55,92,29,83,38,74,47,65,56,20,02,93,39,84,48,75,57,66,88,30,03,94,49,85,58,76,67 trượ

28/01/2023

Bạch thủ lô 95 Trúng 95
Song thủ lô 08-80 Trúng 80
xiên 2 95-08/95-80/26-36 trượt 95-80/26-36
xiên 3 95-08-50 Trúng
Dàn đề 10 số 60-06-51-15-42-24-33-97-79-88 trượt
Dàn đề 36 số 20,02,11,93,39,84,48,75,57,66,40,04,31,13,22,95,59,86,68,77,60,06,51,15,42,24,33,97,79,88,80,08,71,17,62,26 trượ

27/01/2023

Bạch thủ lô 35 Trúng 35
Song thủ lô 89-98 Trúng 89
xiên 2 35-89/35-98/68-86 trượt 35-89
xiên 3 35-89-30 Trúng
Dàn đề 10 số 80-08-71-17-62-26-53-35-44-99 trượt
Dàn đề 36 số 10,01,92,29,83,38,74,47,65,56,70,07,61,16,52,25,43,34,98,89,60,06,59,95,42,24,33,97,79,88,80,08,71,17,62,26 trượ 59

26/01/2023

Bạch thủ lô 44 Trúng 44
Song thủ lô 03-30 Trúng
xiên 2 44-03/44-30/01-10 trượt
xiên 3 44-30-18 Trúng
Dàn đề 10 số 10-01-92-29-83-38-74-47-65-56 trượt
Dàn đề 36 số 10,01,92,29,83,38,74,47,65,56,30,03,21,12,94,49,85,58,76,67,50,05,41,14,32,23,96,69,87,78,70,07,61,16,52,25 trượ